Azc Cleene Hooge

Vanaf 15 mei 2024 is het mogelijk om mee te denken over het nieuwe azc op de Cleene Hooge. Op 15 mei 2024 kunt u tussen 10-16 uur met medewerkers van het projectteam azc in gesprek en informatie krijgen over de thema’s en het proces in Speelhof Hoogerzael. Op 15 en 16 mei 2024 kunt u tussen 17 uur en 21.30 uur terecht in de Zeeuwse Bibliotheek. Daar zijn naast medewerkers van het projectteam azc ook vakinhoudelijke ambtenaren en medewerkers van het COA aanwezig. Zij kunnen met u in gesprek over de thema’s Veiligheid, Verkeer(sontsluiting) en de inrichting van het terrein van het azc en het gebied daarbuiten. Tussen 21 mei en 15 juni vinden verschillende thema-ateliers plaats. Hier kunt u uitgebreider in gesprek en uw inbreng meegeven aan deskundigen over de verschillende onderwerpen. Als u mee wilt praten in deze thema-ateliers, kunt u zich tussen 2 en 16 mei 2024 hiervoor aanmelden. Elke dag zijn er per thema twee ateliers en dus twee groepen. Een groep van 16.30-19.00 en van 19.30 tot 22.00 uur. In totaal kunnen er dus vier groepen meedoen per thema. U kunt zich voor elk thema 1x inschrijven. U kunt zich inschrijven via onderstaande links:

AZC Thema-atelier Veiligheid - Stadskantoor, Kanaalweg 3, Middelburg
Dinsdag 21 mei 2024 van 16:30 tot 19:00 uur
Dinsdag 21 mei 2024 van 19:30 tot 22:00 uur
Woensdag 22 mei 2024 van 16:30 tot 19:00 uur
Woensdag 22 mei 2024 van 19:30 tot 22:00 uur

AZC Thema-atelier "Binnen & Buiten het terrein van het azc" - ZB Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg
Maandag 27 mei 2024 van 16:30 tot 19:00 uur
Maandag 27 mei 2024 van 19:30 tot 22:00 uur
Dinsdag 28 mei 2024 van 16:30 tot 19:00 uur
Dinsdag 28 mei 2024 van 19:30 tot 22:00 uur

AZC Thema-atelier Verkeer & Ontsluiting - ZB Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg
Dinsdag 11 juni 2024 van 16:30 tot 19:00 uur
Dinsdag 11 juni 2024 van 19:30 tot 22:00 uur
Donderdag 13 juni 2024 van 16:30 tot 19:00 uur
Donderdag 13 juni 2024 van 19:30 tot 22:00 uur

We streven ernaar om voor de zomervakantie een eerste uitwerking van de opgehaalde ideeën aan u voor te kunnen leggen voor reactie. Dat doen we in de vorm van een inloopbijeenkomst en via MiddelburgOntmoet. Daarna werken we de reacties verder uit in de op te stellen plannen. Het streven is om de verkeersontsluiting en het beeldkwaliteitsplan (zo’n plan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte) in november 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen.