2

Samenvatting Project

vanaf 21 juni 2023

Fases

In fase 1 konden buurtbewoners hun wensen, vragen, opmerkingen of klachten doorgeven door het op een (digitaal) Google Maps kaartje toe te voegen. Ideeën waren bijvoorbeeld: schuine parkeervakken, het opnieuw asfalteren van de wegen, en meer groen. 

In fase 2 ging architectenbureau BoschSlabbers aan de slag met een schetsontwerp, waarin de input van buurtbewoners waar mogelijk werd meegenomen. In fase 3 kon men hierop reageren. Reacties gingen bijvoorbeeld over parkeerplaatsen, brandgangen, en het voorstel een (publieke) volkstuin te realiseren. In fase 4 werd het schetsontwerp aangepast op basis van alle opmerkingen. Ten slotte werd in fase 5 het definitieve schetsontwerp gepubliceerd. 

Activiteiten

Het project had geen activiteiten. 

Reacties

Reacties in fase 3 waren bijvoorbeeld: ‘Graag wat meer parkeerruimte creëren (…). ‘S avonds is het lastig om te parkeren omdat de straten vol staan met alle auto’s en bedrijfsbussen. Een ander reageerde: ‘Denk na over een soort K+R parkeerhaven [bij de basisschool] waardoor de verkeersdoorstroming / verkeersveiligheid niet wordt benadeeld.’ Ook vroeg iemand of er in het kader van toekomstbestendigheid nagedacht was over ‘(…) publieke laadplaatsen voor elektrische auto's, maar ook over het faciliteren van thuisladen (…)’