2

Samenvatting Project

vanaf 21 juni 2023

Fases

In fase 1 konden bewoners hun ideeën inbrengen door in een Google Maps kaartje hun wensen, vragen, klachten en opmerkingen door te geven. In fase 2 presenteerde het projectteam een tweetal ontwerpen waarop bewoners konden reageren. Op 26 maart 2022, fase 3, werd het schetsontwerp gepresenteerd met daarin alle feedback verwerkt. Ten slotte werden in fase 4 de resultaten bekendgemaakt. 

Activiteiten

Een tweetal activiteiten maakte deel uit van het project: een informatiebijeenkomst voor alle bewoners waar ideeën verzameld werden, en een online bijeenkomst waar bewoners konden reageren op de eerste twee ontwerpversies. 

Reacties

Reacties in fase 2 van het project waren onder andere de vraag hoe de toegankelijkheid voor fietsers en bromfietsers tot de flat gerealiseerd zou worden, een vraag over de bereikbaarheid voor hulpdiensten en verhuiswagens, ontmoetingsplekken, een snelheid remmende inrichting en een uitlaatplek voor honden.