2

Samenvatting Project

vanaf 21 juni 2023

Fases

Het project telde vier fases en liep van juli 2021 tot en met april 2022. 

In de eerste fase konden bewoners op een (digitaal) Google Maps kaartje hun opmerkingen en idee kenbaar maken, of op dat van een ander reageren. In fase twee, eind 2021, werd een tweetal concept schetsontwerpen gepresenteerd waarop men kon stemmen, of kon voorzien van opmerkingen. Vervolgens werd in fase 3 het ontwerp bijgesteld, met suggesties en aanbevelingen van bewoners. 

Hierna kon men nog eenmaal reageren, waarna het definitieve schetsontwerp online werd gepubliceerd in een ‘viewer’ met 360 beelden (op Roundme) en in een PDF. 

Activiteiten

Op 8 september 2021 vond er een bijeenkomst in een partytent plaats, met een presentatie van het projectteam en de gelegenheid voor vragen. Op 8 december kreeg men tijdens een online bijeenkomst de mogelijkheid om te reageren op de eerste twee ontwerpversies. Projectteam Sweco was aanwezig om vragen te beantwoorden en wensen en opmerkingen te behandelen. 

Reacties

Reacties in fase 2, waarin men kon meedenken over de voorstellen, waren onder andere een teleurstelling over ‘slechte planning en informatieverspreiding’ en een voorstel voor smallere rijbanen, meer ruimte voor groen en meer parkeergelegenheden. Een andere reactie betrof de verkeersveiligheid en handhaving op onder andere de ondergrondse afvalbakken. Een bewoner sprak zich positief uit over het idee van een hofje, en andere bestrating.