6

Van concept naar besluit gemeenteraad

vanaf 3 juli 2024

Op dinsdag 3 juli vergadert de gemeenteraad. Naar verwachting vindt de vaststelling van het beleidsplan Toerisme 2030 door de gemeenteraad plaats tijdens deze vergadering.

De besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden en is doorgeschoven naar september. Op 26 september vergadert de gemeenteraad en wordt naar verwachting het beleidsplan Toerisme 2030 vastgesteld.