4

Zienswijzenrapport vastgesteld

t/m 23 juni 2024

Op het conceptbeleidsplan Toerisme Middelburg 2030 kon vanaf 30 januari tot en met 12 maart 2024 schriftelijk gereageerd worden door een zienswijze in te dienen. Deze zijn verwerkt in een rapport en aangeboden aan het college van Burgemeesters en Wethouders.

Het college van B&W heeft het zienswijzenrapport op 4 juni 2024 vastgesteld. Het rapport kunt u hier downloaden: Zienswijzenrapport.pdf

De laatste versie van het concept beleidsplan Toerisme 2030 kunt u hier downloaden: Beleidsplan Toerisme Middelburg 2030 (mei 2024).pdf

Wat zijn de volgende stappen?

Alle personen en organisaties die een zienswijze hebben ingediend, hebben persoonlijk bericht ontvangen. 

Op maandagavond 24 juni 2024 vergadert een deel van de gemeenteraad tijdens de commissie Ruimte. Onder andere het concept beleidsplan Toerisme 2030 en het bijbehorende zienswijzenrapport worden dan behandeld. Tijdens deze vergadering is inspreekrecht van toepassing.

Op dinsdagavond 3 juli vergadert de gemeenteraad. Naar verwachting vindt de vaststelling van het beleidsplan Toerisme 2030 door de gemeenteraad plaats tijdens deze vergadering.