3

Opstellen zienswijzenrapport

t/m 5 juni 2024

Op het conceptbeleidsplan Toerisme Middelburg 2030 kon vanaf 30 januari tot en met 12 maart 2024 schriftelijk gereageerd worden door een zienswijze in te dienen.

De komende periode gaat gemeente Middelburg aan de slag met de binnengekomen zienswijzen. Er wordt een voorstel voor beantwoording voorbereid en de zienswijzen worden anoniem verwerkt in een zienswijzenrapport. 

Zodra het zienswijzenrapport is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, kunt u het rapport hier downloaden.