2

Zienswijze indienen

t/m 14 maart 2024

Na de bijeenkomst op 29 januari is het concept beleidsplan Toerisme Middelburg 2030 vanaf dinsdag 30 januari te lezen.

Vanaf dat moment kunnen inwoners en ondernemers binnen zes weken schriftelijk reageren op de inhoud van het beleid door een zienswijze in te dienen per mail naar tot uiterlijk dinsdag 12 maart 2024. 

In het voorjaar wordt het beleidsplan Toerisme Middelburg 2030 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Concept Beleidsplan Toerisme Middelburg 2030.pdf