Beleidsplan Toerisme Middelburg 2030

Steeds meer toeristen weten hun weg naar Middelburg te vinden. De verwachting is dat deze groei zich de komende jaren voortzet. Wethouder Rutger Schonis: “Middelburg moet voor iedereen een aangename plek blijven om te wonen en te verblijven. Het nieuwe beleidsplan Toerisme Middelburg 2030 is opgesteld met inspraak van zowel bewoners als ondernemers".

"Centraal staat de vraag hoe we een goede balans vinden tussen enerzijds de leefbaarheid van met name onze historische binnenstad en anderzijds hoe we willen omgaan met de verwachte groei van toerisme de komende jaren”.

Van kwantiteit naar kwaliteit
“Om de groei van toerisme in onze gemeente op een duurzame en beheersbare manier te reguleren, is het nodig om een nieuw beleidsplan te ontwikkelen. Leefbaarheid, kwaliteit en toegevoegde waarde van toerisme voor de stad en haar inwoners staan in dit beleidsplan dan ook centraal. Ik kijk ernaar uit om de nieuwe visie op toerisme te presenteren op maandagavond 29 januari”, aldus wethouder Schonis.