2

Samenvatting Project

vanaf 21 juni 2023

Fases

Het project telde 8 fases en werd afgetrapt met een overleg met het wijkteam Binnenstad. In fase 2 vond een tweetal groepsinterviews plaats met ondernemers, verhuurders, inwoners en voor- en tegenstanders. De focusgroepen moesten inzicht verkrijgen in de argumenten van een grotere groep mensen, voor en tegen toeristische verhuur en parkeren, en oplossingen vinden. In fase 3 konden deelnemers een peiling met een reeks stellingen invullen, en in fase 4 werd een nieuwe focusgroep gestart. Via Doemee kon men zich hiervoor opgeven. In fase 5 kon men de peiling (opnieuw) invullen. Op basis van alle input werden de concept beleidsstukken gepubliceerd (fase 6), die naar aanleiding van online reactie konden worden bijgesteld. 

Vervolgens gingen de notities naar het college van B&W en de stukken aansluitend naar de commissie Ruimte, waar burgers konden ‘inspreken’, en naar de gemeenteraad. In fase 7 - het proces van besluitvorming - werd het beleid voor de toeristische verhuur van woonruime en parkeren vastgesteld door het College van B&W en de gemeenteraad. Voorafgaand aan het raadsvoorstel konden burgers gebruikmaken van hun spreekrecht, tijdens de vergadering van 17 januari 2022. Na het bespreken van het ‘ontwerp raadsvoorstel’ kwam het onderwerp ‘toeristische verhuur’ op de agenda van de gemeenteraad. Die vergadering was online te volgen. De agenda en stukken waren vantevoren online in te zien. In fase 8 ging de huisvestingsverordering, met onderdeel ‘toeristische verhuur woonruimte’, van kracht. Resultaten waren een registratieplicht voor verhuurders en een onderzoek naar de effecten van toeristische verhuur woonruime op de leefbaarheid van de woonomgeving. onderzoeksbureau RIGO was hiervoor verantwoordelijk.

Activiteiten

Het project kende vier activiteiten: in juli 2021 was er een focusgroep (groepsinterview) op uitnodiging, een tweede (online) focusgroep eind juli, een derde groepsinterviews in oktober 2021 en ten slotte de commissie Ruimte (vergadering) waarvoor men kon ‘inspreken’ door vooraf een mail te sturen.

Reacties

Reacties op de concept beleidsstukken in fase 6, ten aanzien van de verhuur van recreatieve woonruimte, waren gemengd. Positief waren bijvoorbeeld: ‘(…) het brengt omzet voor ondernemers, bloei en groei voor de gehele provincie (...)’ en ‘Airbnb verhuur zorgt voor een divers overnachtingsaanbod.(…) Natuurlijk is er wel eens overlast door toerisme, maar zonder dat toerisme zou de gezellige, diverse binnenstad van Middelburg niet kunnen bestaan.’ Negatiever was ‘(…) dat dit niet wenselijk is met de huidige [krapte op de] woningmarkt.’ Een ander reageerde dat ‘(…) de problemen die Airbnb tot een vloek zouden maken, niet opgelost kunnen worden door de pijlen enkel op dit type verblijf te richten (…)’ maar dat een betere leefbaarheid alleen tot stand kan komen met ‘goede argumenten en een eerlijke aanpak (…). Veel reacties waren er ook op het parkeerbeleid voor toeristische verhuur, en de overlast daarvan in de buitenwijken.