Cordiaal 85


Recreatiesport voor hartpatiënten die door samen te sporten werken aan hun conditie, op een niveau wat zij zelf aangeven, en waarvan niemand er van op kijkt dat het even niet gaat.

Tevens streven we er naar medische begeleiding te hebben bij de lessen.